E-Posta: gokyuzucocuklarianaokulu@gmail.com   Tel: 0 (232) 375 24 44    Gsm: 0(544) 621 65 67 

İlkelerimiz

Öğrenme sürecinde özgür olan, düşünerek, deneyerek, hata yaparak ve kendi hatalarını görmelerine fırsat tanıyan; bilgi, kavram ve becerilerden kendi değerlerini geliştiren, yaşayan değerleri hayatının içinde deneyimleyen, günlük yaşamında olumlu tutumlar geliştiren çocuk (çocuklar), dünya görüşü olan bir birey haline gelir. İşte tüm bu tutumlar ve değerler ilkelerimizi oluşturmaktadır.

 • Duyarlılık
 • Bağımsızlık
 • Sorumluluk
 • Hoşgörü
 • İşbirliği
 • Empati
 • Saygı
 • Yaratıcılık
 • Doğruluk
 • Değer bilme
 • Ayrımcı olmama
 • Adalet
 • Ekolojik bakış açısı
 • Özdisiplin
 • Eşitlik