E-Posta: gokyuzucocuklarianaokulu@gmail.com   Tel: 0 (232) 375 24 44    Gsm: 0(544) 621 65 67 

Hedefimiz

Çocuğu bütün döngülerin merkezinde kabul ederek;

Öğrenmenin sınır tanımadığı
Özgür
Canlı
Barışçıl
Yaratıcı
Özgüvenli
Dengeli
Somut / yaparak yaşayarak somutlaştıran
Akılcı
Empati, işbirliği, merak ve değerler odaklı
Farklı yolların ve çeşitliliğin yer aldığı
Araştıran
Alternatif yollarla keşfederek deneyimleyen ve buna yönelik problem çözme becerisi geliştiren
Benzerlik ve farklılıkları bilen ve bunlara saygı duyan
Kendine ait alanı ve ilgi alanlarına sahip olan
Doğaya, canlılara ve çevresine saygılı
Farklı disiplinlerin ve öğrenenlerin birarada bulunduğu
Zengin öğrenme ortamlarının kendiliğinden oluşmasına izin veren bir topluluğu oluşturmaktır.